Kanlı Savaşçı

Kıtanın çılgın savaşçısıdır, cesareti ile gerçek gücünü kanıtlamıştır. Her zaman daha güçlü rakiplerin peşindedir.

[Koruma Özelliği]

Arka sıra becerileri oldukça fazladır. Sihirli zarar ve sihirli defans yüksek olmasına rağmen defans ve HP değeri düşüktür.

[Beceri Tanıtımı]
Pasif 1 Kanlı Dönüş Her saldırıda olasıkla kan emilir.
Pasif 2 Savaş İradesi Sihirli saldırı ve sihirli defans artar.
Aktif 1 Bıçak Darbesi Ön sıra tek birime sihirli zarar oluşturur.
Aktif 2 Fırtına Darbesi HP en düşük birime sihirli zarar oluşturur.
Aktif 3 Taze Kan Rastgele tek birime sihirli zarar oluşturur, HP emilir.
Aktif 4 Gölgesiz Bıçak Rastgele iki düşmandan tek birime sihirli zarar oluşturur.
Aktif 5 Caydırma Arka sıra tek birime sihirli zarar oluşturur, olasılıkla güçsüz olan düşmanadır.
Aktif 6 Hit Arka sıra tek birime sihirli zarar oluşturur, olasılıkla zarar katlanır.
MAX 1 MAX.Ölümcül Çizgi Arka sıra tek birime büyük sihirli zarar oluşturur, %100 güçsüzleştirir.
MAX 2 MAX.Kanlı Fırtına Tüm düşman birime sihirli zarar oluşturur, olasılıkla zarar etkisi artar.
[Kazanma Yolu]

Kahraman Lv: 70 lv üstü oyuncular NPC Kutsal Anne’den “Koruma Damga Parçası*5” kullanarak rastgele kazanırlar.
Kazanma Yöntemi: Koruma panelinden “Savaşa Katıl” butonu ile korumanın savaşa katılımı sağlanır.
Eğitim Yöntemi: Koruma seviye geliştirme, ekipman geliştirme, savaş amblemi ve beceri geliştirme ile koruma geliştirilir.

KUTSAL SÜVARİ

“Kutsal Süvari” koruması fiziksel türde bir korumadır. Fiziksel defansı yüksektir, saldırı gücü yüksek kahramanları korumak için idealdir.

[Koruma Özelliği]

Defans türüne aittir. Defansı yüksek, sihirli defansı zayıftır. Tek birim zarar oluşturan becerileri iyidir ve olasılıkla hedefe baş döndürücü etki yaratır, HP değeri yüksektir.

[Beceri Tanıtımı]
Pasif 1 Tanrının Bağışı Kendi aldığı tedavi etkisi artar
Pasif 2 Sağlam Kendi aldığı zarar ve kritik saldırı olasılığı düşer
Aktif 1 Düz Vuruş Düşmanın ön sıra tek birimine zarar oluşturur
Aktif 2 Güçlü Vuruş Yüzdelik oranı en düşük HP sahip hedefe zarar oluşturur
Aktif 3 İndir Beceri Etkisi: Düşman rastgele tek birim saldırı oluşur, karşı tarafın öfke değerini düşürür, öncelikle oyuncuya saldırır
Aktif 4 Kasırga Tüm düşman birimine zarar oluşturur
Aktif 5 Kalkan Kendine HP değerinin belirli bir yüzdelik oranı kadar zarar kalkanı ekler,3 tur sürer.
Aktif 6 Mars Kalkanı Kendi tarafındaki birimlerin aldığı zarar düşer, 3 tur sürer.
MAX 1 MAX.Yargı Gücü Düşman ön sıra tek birime büyük zarar oluşturur ve olasılıkla bir tur
MAX 2 MAX.Koruyucu Kalkan Kendi HP ve HP sınırı artar, olasılıkla zarar yok sayılır, 3 tur devam eder
[Kazanma Yolu]

Kahraman Lv: 70 lv üstü oyuncular NPC Kutsal Anne’den “Koruma Damga Parçası*5” kullanarak rastgele kazanırlar.
Kazanma Yöntemi: Koruma panelinden “Savaşa Katıl” butonu ile korumanın savaşa katılımı sağlanır.
Eğitim Yöntemi: Koruma seviye geliştirme, ekipman geliştirme, savaş amblemi ve beceri geliştirme ile koruma geliştirilir.

KUTSAL KAHİN

“Kutsal Kahin” koruması, büyücü türünde bir yardımcıdır ve fiziksel defansı zayıftır, iyileştirme yeteneği güçlüdür. Sihirli defansı düşük, fiziksel türdeki kahramanları korumak için uygundur.

[Koruma Özelliği]

Sihirli zarar serisine aittir. Sihirli saldırısı ve sihirli defansı yüksektir, tek birim ve grup iyişleştirme yeteneğine sahiptir. HP değeri düşüktür.

[Beceri Tanıtımı]
Pasif 1 Sihir Atış Kendi tedavi yeteneği ve sihirli defansı artar
Pasif 2 Sihirli Gelişme Düşmana oluşturulan sihirli zararı artırır
Aktif 1 Şimşek Düşman tek birime sihirli zarar oluşturur.
Aktif 2 Alev Tüm düşman birimine sihirli zarar oluşturur
Aktif 3 -Lanet Tüm düşman birimine sihirli zarar oluşturur, alınan zarar artar ve 5 tur devam eder
Aktif 4 Mükemmel Saldırı Tek düşman birimine sihirli zarar oluşturur ve aynı anda düşman çıkış hızı %100 düşer
Aktif 5 İyileştirme HP yüzdeliği en düşük birim kadar kendi HP'sini artırır
Aktif 6 Parlak Sabah Kendi tarafındaki tüm birime her harekette HP ekler ve 5 tur devam eder
MAX 1 MAX. Aydınlık Hükmü Tüm düşman birimlerine sihirli saldırı zararı verir ve kendi birimlerine belirli bir tur zarar oluşturur
MAX 2 Max. Aydınlık Bereketi Kendindeki bütün birim HP değeri ve Öfkesini iyileştirir.
[Kazanma Yolu]

Kahraman Lv:70 lv üstü oyuncular NPC Kutsal Anne’den “Koruma Damga Parçası*5” kullanarak rastgele kazanırlar.
Kazanma Yöntemi:Koruma panelinden “Savaşa Katıl” butonu ile korumanın savaşa katılımı sağlanır.
Eğitim Yöntemi:Koruma seviye geliştirme, ekipman geliştirme, savaş amblemi ve beceri geliştirme ile koruma geliştirilir.

Ceza Büyücüsü

“Ceza Büyücüsü” koruması, sihirli türde çıkış yapar ve defansı zayıftır. Sihirli defansı düşük kahramanları korumak için uygundur.

[Koruma Özelliği]

Sihirli zararı oldukça yüksektir, kritik saldırı oranı yüksek becerileri vardır. Çoğu becerisi tek birime zarar verir, HP ve defansı düşüktür.

[Beceri Tanıtımı]
Pasif 1 Bağış Her hareketle olasılıkla tek birimin kritik saldırı oranı artar, 2 kata kadar çıkar
Pasif 2 İlham Kendi kritik saldırı orano artar
Aktif 1 Işık Oku Düşman tek birime sihirli zarar oluşturur.
Aktif 2 Yıldırım Düşman rastgele 1~2 birime sihirli saldırı zararı oluşturur.
Aktif 3 Kurban Düşman tek birimine sihirli zarar oluşturur, aynı anda kendi HP'sini bir miktar kaybeder
Aktif 4 Kefaret Kendi tek birimine kritik oranı ekler, aynı anda kendi HP'sini bir miktar kaybeder
Aktif 5 Bereket Her harekette bir miktar HP'si artar, kendi aldığı zarar artar
Aktif 6 Kızgın Ateş Düşmana oluşturduğu zarar artar ve zarar genişler
MAX 1 MAX.Kutsal Ceza Düşman HP yüzdeliği en düşük tek birime yüksek sihirli zarar oluşturur, kritik saldırı artar
MAX 2 MAX.Öfkeli Mayın Düşman rastgele iki birime yüksek kritik oranlı sihirli zarar oluşturur ve kritik saldırı artar
[Kazanma Yolu]

Kahraman Lv:70 lv üstü oyuncular NPC Kutsal Anne’den “Koruma Damga Parçası*5” kullanarak rastgele kazanırlar.
Kazanma Yöntemi:Koruma panelinden “Savaşa Katıl” butonu ile korumanın savaşa katılımı sağlanır.
Eğitim Yöntemi:Koruma seviye geliştirme, ekipman geliştirme, savaş amblemi ve beceri geliştirme ile koruma geliştirilir.

RÜZGAR BEKÇİSİ

Rüzgarlar prensidir, asaletli ve mesafeli bir yapısı vardır. Sayısız ok kullanarak keskin vuruşlar yapar ve hiçbir avını gözden kaçırmaz. “Bir ok, bir hayattır” sözü Rüzgar Bekçisine aittir.

[Koruma Özelliği]

Fiziksel sisteme ait yaycıdır, saldırı ve sihirli defans gücü yüksektir, devam eden fiziksel zarar oluşturur. Daha çok arka sıradaki hedefe saldırır, tüm birimin sihirli zararını azaltır. Fakat HP değeri düşüktür.

[Beceri Tanıtımı]
Pasif 1 Element Bereketi Alınan sihirli saldırı zararı düşer.
Pasif 2 Zihinsel Odaklanma Hareket anında olasılıkla zarar dönüşü artar.
Aktif 1 Saldırı Kontrolü Arka sıra tek birime zarar oluşturur.
Aktif 2 Zehirli Atış En düşük HP olan tek birime zarar ve zehir oluşturur.
Aktif 3 Çılgın Ölüm Arka sıra tüm birime zarar ve zehir oluşturur, her turda HP değerikaybolur ve zehir etkisi katlanır.
Aktif 4 Voley Fırtınası Tüm birime zarar ve zehir oluşturur, her turda HP değerikaybolur ve zehir etkisi katlanır.
Aktif 5 Lanetli Ok Rastgele tek birime zarar oluşturur ve alınan zarar etkisi artar.
Aktif 6 Element Kalkanı Kendi tüm biriminin aldığı sihirli zarar düşer.
MAX 1 MAX.Toplu Çekim Arka sıra tek birime zarar oluşturur ve düşmanın oluşturduğu zarar düşer.
MAX 2 MAX.Doğa Koruyucu Kendi HP iyileşir ve alınan sihirli zarar düşer.
[Kazanma Yolu]

Kahraman Lv:70 lv üstü oyuncular NPC Kutsal Anne’den “Koruma Damga Parçası*5” kullanarak rastgele kazanırlar.
Kazanma Yöntemi:Koruma panelinden “Savaşa Katıl” butonu ile korumanın savaşa katılımı sağlanır.
Eğitim Yöntemi:Koruma seviye geliştirme, ekipman geliştirme, savaş amblemi ve beceri geliştirme ile koruma geliştirilir.

Kutsal Avcı

“Kutsal Avcı” koruması, yüksek kritik saldırı ile fiziksel türde çıkış yapar. Fakat saldırı gücü Rüzgar Bekçisi’ ne oranla zayıftır. Defans gücü düşük kahramanları korumak için uygundur.

[Koruma Özelliği]

Fiziksel zarar oluşturur, kritik saldırısı yüksektir, saldırı ve HP değeri orta düzeydedir.

[Beceri Tanıtımı]
Pasif 1 Kritik Saldırı İyileştirme Kritik saldırıdan sonra bir miktar HP yüklenir, her 5 turda en fazla bir kez tetiklenir
Pasif 2 Kartal Gözü Kritik saldırı zararı artar
Aktif 1 Saldırgan OK Rastgele tek birime zarar oluşturur, her saldırıda kritik saldırı oranı artar
Aktif 2 Devamlı Atlayış Düşmanın rastgele tek birimine 2 kez saldırır, her saldırıda zarar oluşturur,kritiğe dönüşebilir.
Aktif 3 Kan Dökücü Düşman ön sıra tek birime zarar oluşturur, bir miktar kendi zararını tedavi eder, kritik saldırı oranı artar
Aktif 4 Donma Rastgele arka sıra tek düşman birimine zarar oluşturur ve düşman hızı %100 düşer
Aktif 5 Çılgın Ateş Tüm düşman birimine zarar oluşturur, saldırının kritik oranı artar
Aktif 6 Seri Atış Rastgele tek düşman birimine saldırı zararı verir, hedefin tüm birimi bir miktar zarar alır ve becerinin etkisinde kalanların zararı %30 düşer, 3 tur sürer
MAX 1 Max. Avcı Nefreti Rastgele 2-4 hedefe zarar verir ve tüm kendi birimlerinin kritik zararını 2 tur boyunca %20 arttırır
MAX 2 Max. Nirvana Oku HP'si en düşük tek birime zarar oluşturur ve her turda belirli bir oranda zarar alır, 3 tur sürer. Bu becerinin kritik oranı %20'dir
[Kazanma Yolu]

Kahraman Lv:70 lv üstü oyuncular NPC Kutsal Anne’den “Koruma Damga Parçası*5” kullanarak rastgele kazanırlar.
Kazanma Yöntemi:Koruma panelinden “Savaşa Katıl” butonu ile korumanın savaşa katılımı sağlanır.
Eğitim Yöntemi:Koruma seviye geliştirme, ekipman geliştirme, savaş amblemi ve beceri geliştirme ile koruma geliştirilir.